Menu

Gitaarlespraktijk Frans van Keep

Sinds 1994 geef ik als gediplomeerd gitaardocent lichte muziek, gitaarlessen. Deze lessen zijn er voor alle leeftijden, alle muzikale nivo’s en nagenoeg alle soorten stijlen van muziek.

Groepslessen van 2 personen zijn ook mogelijk.

De lespraktijk is gevestigd aan de Sint Jacobslaan 264 te Nijmegen. Er is hier altijd volop (gratis) parkeergelegenheid. Ouders mogen aanwezig zijn bij de les.

U kunt een kennismakingsles afspreken. Mocht u hierna willen doorgaan dan wordt een lesovereenkomst ondertekend waarbij een leerling in principe 36 lessen per jaar ontvangt. De vakanties vallen samen met de reguliere schoolvakanties.

Eenmaal per jaar (rond mei/juni) vindt een leerlingenvoorspeelavond plaats, waarvoor ouders, familie en vrienden uitgenodigd worden.:

Filmpjes van de gitaarvoorspeelmiddagen 2017 en 2018:

Inhoud en visie van de gitaarlessen

Uitgangspunt is speelplezier! Daarom wordt zoveel mogelijk getracht de lesstof te laten aansluiten bij de interesses van de individuele leerling. Dit vergt naast flexibiliteit een brede vakkennis over het immense muzikale domein waarin de gitaar een plaats verworven heeft. Er wordt bijna altijd gewerkt met een bestaande methode en hiernaast worden dan aanvullende onderwerpen behandeld met aparte stencils en mp3-speelvoorbeelden. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die moderne computerprogrammas bieden.

Nadat de beginselen van het gitaarspelen aan de orde zijn gekomen kan een leerling vele kanten op.
Enkele voorbeelden:

  • Popmuziek: basistechnieken van pop, rock, blues, hard-rock, funk, soul komen systematisch aan de orde en de leerling heeft de mogelijkheid (en wordt hiertoe ook gestimuleerd) om zelfde richting waarin hij/zij zich wil ontwikkelen aan te geven. Zoveel als mogelijk worden bestaande pophits als uitgangspunt genomen voor oefenstof, zodat de leerling weet waar hij naar toe werkt. Niets werkt zo inspirerend als te beseffen dat je ooit zo kunt spelen als je eigen idolen. Naast de verschillende stijlen in de popmuziek wordt afzonderlijk stil gestaan bij solospel en bij accoordenspel. Lezen van notenschrift wordt basaal behandeld maar de meeste oefenstof wordt met grepenschrift (tabulatuur) behandeld. Voor degenen die in het verleden stuk zijn gelopen op het notenschrift: Noten lezen hoeft niet !! Wel wordt uitvoerig stilgestaan bij ritmisch lezen.
  • Jazz: basistheorie en praktijk van het spelen van jazz op gitaar worden systematisch doorgenomen. Het is ook mogelijk om je voorbereiding op een conservatoriumtoelating en/of conservatoriumstaatsexamen bij mij te doen.
  • Klassiek gitaar: hierbij staat noten lezen centraal en komen naast klassieke stukken van bekende klassieke gitaarcomponisten ook moderne stukken voor sologitaar aan de orde.
  • Wereldmuziek: Braziliaanse bossa nova, Cubaanse son, bolero, chachacha, Argentijnse tango, slagritmes en songs uit Venezuela, Paraguay, Mexico etc., flamenco (voor beginners), Spaanse rumba.
  • Liedbegeleiding: hierbij leert iemand in de eerste plaats om de gitaar als begeleidingsinstrument van zijn/haar eigen stem (of die van een ander) te gebruiken.

Tevens is het mogelijk om je als band door mij te laten coachen.

Lestarieven:
– 30 minuten individuele les: 17,50 euro
– 40 minuten individuele les: 21 euro
– 40 minuten duo-les: 12,50 euro
– 40 minuten indiv.1 maal per 2 weken: 24 euro
– 30 minuten indiv 1 maal per 2 weken: 20 euro
Betalingswijze:
30 minuten individuele les: 52,50 euro per maand gedurende 12 maanden van het jaar, te betalen in de eerste week van de maand*.
40 minuten individuele les: 63 euro per maand gedurende 12 maanden van het jaar, te betalen in de eerste week van de maand*.
40 minuten duo-les: 37,50 euro per maand gedurende 12 maanden van het jaar, te betalen in de eerste week van de maand*

Lesgeld storten op NL66INGB0004770650 t.n.v. Frans van Keep muziekpraktijk

* Er worden per seizoen 36 lessen gegeven in de maanden september t/m juni. 36 maal -het bedrag voor een les- gedeeld door 12 maanden geeft de bovenstaande maandbetalingen.